BRF PINNPOJKEN  - Slogan
Välkommen till bostadsrättsföreningen Pinnpojkens hemsida!
Här hittar du allmän information om vår bostadsrättsförening liksom kontaktuppgifter till styrelsen. Här finns också information om vart du vänder dig vid felanmälan och mycket annat.
 
AKTUELLT
 
Protokoll från föreningsstämman
8 juni 2016 finns att läsa här
 
 
 
 
 
Fasadnytt
 
Styrelsen har på uppmaning från de boende identifierat att den stora, bredare fönsterbrädan under det höga fönstret i vardagsrummet i vissa lägenheter, är undermåligt monterad. Vi har bett entreprenören åtgärda detta.
 
De vita plastskydd som skall sitta på fönstrens barnsäkring är beställda men inte levererade än. De kommer att monteras så fort de dyker upp.

Besiktning av fasad etapp 1
8 juni:
Balkongerna på etapp 1 (63-65) besiktigas 8/6. Veckan efter börjar ställningen demonteras och balkongerna kan tas i anspråk.
 
OBS! Det är absolut förbjudet att beträda balkongerna innan de är besiktigade. Kommunen har möjlighet att bötfälla oss om de upptäcker att boende har börjat utnyttja balkongerna innan de är besiktigade.
Nytt nummer av Pinnpojksbladet
läs det här
 
 
Fasadprojektet går enligt plan
Fasadprojektet går enligt plan. Fönster är utbytta i Etapp 1 (63-65) och påbörjat på Etapp 2 (59-61). Bilning av balkongfronter är klart för båda etapperna. Efter bilning blästras balkongen,vilket innebär att det blir ganska dammigt. Ett tips från de som varit med under det momentet är att tejpa ventilerna över fönstren dagtid.
Ställningar drar tyvärr till sig uppmärksamhet. Om ni upptäcker spring på ställningen nattetid så ska ni anmäladetta till polisen. Om du upptäcker obehörigt folk på ställningen nattetid så ring 112 och anmäl. Meddela också att det är risk för liv och lem eftersom ställningen är 15 meter hög.
För att Tresson ska kunna putsa fasaden så bör dygnstempera turen inte understiga 5 grader. Så vi får hoppas att maj levererar bättre väder än april. Mer information om fasadprojektet hittar du på här:
 
 
Vår nya hobby lokal, "Ernst-rummet” igång
Den 10 januari invigdes vår hobby lokal tillsammans med ett 30-tal intresserade grannar. Alla bjöds på porlande dryck och tilltugg. Många såg flera möjligheter att utnyttja lokalen till både små som stora projekt. Vill du ha tillgång till hobby rummet kontakta: Peter Löfmark, 073-7438911,peter@lofmark.se eller Göran Nordin, 073-3981226, wmgonod@hotmail.com.
Läs mer här
 
Garageplatser lediga
Några garageplatser kommer att bli lediga inom kort. Är du intresserad hör av dig till vår garageansvarige Hasse Benner;Mobiltelefon: 070-467 66 84, Telefon: 08-668 81 66 E-post:garaget@pinnpojken.se Vill du veta mer om hyresnivåer med mera i garaget kan du läsa mer här.
Pubaftnar
Öl och vin till mycket resonabla priser och tillfälle att träffa dina grannar och styrelsen. Vanligtvis sista torsdagen i månaden och vanligtvis är vi i vår föreningslokal, men under fasadprojektet ses vi i Stamningscentrums lokal i 69:ans källare. Lappar sätts upp i portarna som en påminnelse.  
Site Builder drivs av  Vistaprint