BRF PINNPOJKEN  - Slogan
Välkommen till bostadsrättsföreningen Pinnpojkens hemsida!
Här hittar du allmän information om vår bostadsrättsförening liksom kontaktuppgifter till styrelsen. Här finns också information om vart du vänder dig vid felanmälan och mycket annat.
AKTUELLT
Årets årsstämma avhandlad
 
Årets stämma gick av stapeln den 29 maj.

Den nya styrelsen med kontaktuppgifter finns nu under rubriken Styrelsen.

Så fort det är protokollet från årsstämman är justerat av  ordförande och de 2 justeringsmännen kommer det att finnas på hemsidan tillsammans med årsredovisning för 2016.

Hälsningar
Styrelsen BRF Pinnpojken

Ny markentreprenör
Från och med 1:a juni har vi en nya markentreprenör i föreningen. Dom heter AB Energibevakning. Dom kommer att sköta om vår gård under perioden 1 april till 31 oktober.
'
Fasadnytt
De sista besiktningsanmärkningarna håller på att åtgärdas av entreprenören och ett s.k. slutbesked har vi fått från kommun. Nu återstår bara en slutbesiktning som kommer att gå av stapeln 14/2 kl 15:00. Vid slutbesiktningen kommer vi att gå tillbaka till ett fåtal lägenheter för kontroll. Besiktningsmannen kommer också att titta på utförandet av några inglasningar för att säkerställa kvaliteten.
Inglasningar
Efter initiala förseningar har monteringen av inglasningarna påbörjats och förväntas bli helt klart i februari/mars med några få undantag.
Gården
Entreprenören skall återställa ett antal kantstenar. Bättringen av puts som gjorts mot sockelplåten skall infärgas i samma färg som resten av spritputsen. Dock måste medeldygnstemperaturen vara över 5 grader, vilket innebär att det inte blir förrän till våren.
Värmen
Nya tätare fönster och andra fönsterventiler gör att föreningen måste se över ventilation och värme. Det är ett komplext system som skall injusteras. Styrelsen har gett ÅF i uppdrag att tillsammans med Värmex kontrollera ventilation och värme.
Garantier
Då fasadprojektet är en totalentreprenad så har Tresson garantiansvar för allt gällande fönster, inglasningar, markiser och puts. Ärendena kommer att klassificeras som mindre och mer allvarliga. Styrelsen håller på att utreda hur garantiärenden smidigast skall samlas in.
Mindre allvarliga fel skall rapporteras de första 6 månaderna efter slutbesiktning (2017-02-14). Entreprenören har rätt att samla ihop mindre allvarliga fel och åtgärda dem vid ett tillfälle.
Allvarliga fel skall rapporteras de första 18 månaderna efter slutbesiktning. Entreprenören skall åtgärda mer allvarliga fel så fort som möjligt.
Fem år efter byggstopp kommer en garantibesiktning utföras.
Protokoll från föreningsstämman
8 juni 2016 finns att läsa här
 
Nytt nummer av Pinnpojksbladet
läs det här
Fasadprojektet går enligt plan
Fasadprojektet går enligt plan. Fönster är utbytta i Etapp 1 (63-65) och påbörjat på Etapp 2 (59-61). Bilning av balkongfronter är klart för båda etapperna. Efter bilning blästras balkongen,vilket innebär att det blir ganska dammigt. Ett tips från de som varit med under det momentet är att tejpa ventilerna över fönstren dagtid.
Ställningar drar tyvärr till sig uppmärksamhet. Om ni upptäcker spring på ställningen nattetid så ska ni anmäladetta till polisen. Om du upptäcker obehörigt folk på ställningen nattetid så ring 112 och anmäl. Meddela också att det är risk för liv och lem eftersom ställningen är 15 meter hög.
För att Tresson ska kunna putsa fasaden så bör dygnstempera turen inte understiga 5 grader. Så vi får hoppas att maj levererar bättre väder än april. Mer information om fasadprojektet hittar du på här:
 
Vår nya hobby lokal, "Ernst-rummet” igång
Den 10 januari invigdes vår hobby lokal tillsammans med ett 30-tal intresserade grannar. Alla bjöds på porlande dryck och tilltugg. Många såg flera möjligheter att utnyttja lokalen till både små som stora projekt. Vill du ha tillgång till hobby rummet kontakta: Peter Löfmark, 073-7438911,peter@lofmark.se eller Göran Nordin, 073-3981226, wmgonod@hotmail.com.
Läs mer här
Garageplatser lediga
Några garageplatser kommer att bli lediga inom kort. Är du intresserad hör av dig till vår garageansvarige Hasse Benner;Mobiltelefon: 070-467 66 84, Telefon: 08-668 81 66 E-post:garaget@pinnpojken.se Vill du veta mer om hyresnivåer med mera i garaget kan du läsa mer här.
Pubaftnar
Öl och vin till mycket resonabla priser och tillfälle att träffa dina grannar och styrelsen. Vanligtvis sista torsdagen i månaden och vanligtvis är vi i vår föreningslokal, men under fasadprojektet ses vi i Stamningscentrums lokal i 69:ans källare. Lappar sätts upp i portarna som en påminnelse.  
Site Builder drivs av  Vistaprint